Ondřej JUNstarosta obce
Jana KÁŇOVÁmístostarosta obce
Ing. Vít ŠTOURAČzastupitel
předseda finančního výboru a člen kontrolního výboru
Iva NEKUDOVÁzastupitel
předseda kontrolního výboru
Stanislav HÁLAzastupitel
člen kontrolního a finančního výboru
Bc. Jaroslav ŽĎÁRSKÝzastupitel
předseda finančního výboru