Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu HENDRIX GENETICS a českého programu DOMINANT.

Výborná kondice, komplexní vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru, aviární encefalomyelitidě.

Všechny druhy jsou vhodné pro malochovy.

Nabízíme též bezplatné poradenství.

Info na webu prodej kuřic.